METODICKÝ MATERIÁL SLOVAK

príprava na koncoročné testy:

prehliadnuť:

diktátový pomocník 2. ročník

obsahový štandard 2. ročník ku koncoročnému testu

SJL polročný test 2. ročník

SJL test 2. ročník Lucia Birošová

SJL test 2. ročník Beáta Kislerová

SJL test 2. ročník Eva Siposová

SJL test 2. ročník Mária Michalíková

SJL test 2. ročník Zsigmondyová

test1% test1 test2 test3 test4 test5 test6 test7 test8 test9 test11 test12

 

 

  • VÝNIMKY: Mená, v ktorých píšeme Y:

  • VÝNIMKY: SLová s “di”

  • Pracovné listy s porozumením:

Preskúšaj sa I. – O 3 prasiatkach

*****

*****

*****

  • básnička s ä:

Bábä hrá sa s holúbätkom,

žriebätko kopne opätkom.

Mäkkú riťku má však,

Skoro ho trafil šľak.

Smädný, k tomu bez pamäte

mädlí prsty svojej tete.

Mäsom sa napcháva,

hovädzinu do úst dáva.

Zmätok v hlave väčší je,

Opäť mu v hlave odmäkne.

Okolo si kvitnú kvety,

Nevädza vädne – kričia svätí!

Demänovská jaskyňa,

Svätopluk sa nahýňa

Z neba vidieť pamätník,

Nedostane sa tam nik?

Päť z nás? Alebo deväť?

Žeby napätý medveď?

Chytím nôž za rukoväť,

Kroky späť  a vypnúť päsť.

Päty k sebe prisuniem,

obväzom sa zaviažem.

Bude zo mňa múmia,

idem radšej do Ria.

*****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s